Examens

Examen als stimulans. Het is mogelijk examen te doen bij vioolschool Fiedelino. Examen doe je als je er de ambitie voor hebt en als jij en je docent het erover eens zijn dat je er aan toe bent. Je kunt de gelegenheid aangrijpen om extra aan je techniek en je houding te werken en om een aantal stukken mooi af te werken. Je bereidt een aantal toonladders, etudes en stukken voor en speelt die voor een commissie bestaande uit drie viooldocenten.

Je kunt A, B en C examen doen, Ook zijn er theorie-examens, die meestal in groepslessen voorbereid worden. Examen doen wordt in het algemeen door de leerling als heel positief en stimulerend ervaren!